Ples FAST 2019

Ples Fakulty Stavební VUT v Brně patří k největším fakultním plesům v Brně. Šťastná atmosféra se nám podařila zachytit skvěle, video je navíc osvěžené animovanými prvky.

Zadavatel: FAST VUT v Brně
Kamera: Martin Střálka, Ben Red
Video Edit: Ben Red
Animace: Martin Střálka